TikTok ကို အသုံးခ် ၍ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ တ႐ုတ္ ဝင္ရႈပ္မွာကို အေမရိကန္ စိုးရိမ္ေန

Posted on

အဂၤါေန႔က ထိပ္တန္းရီပတ္ဘလီကန္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္စုက TikTok ကိုဖိအားေပးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ပိုင္ အဆိုပါဗီဒီယို sharing လုပ္သည့္ အက္ပလီေကးရွင္းသည္ အေမရိကန္၏ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ကို စိစစ္အကဲျဖတ္ဖို႔အတြက္ Trump အစိုးရကိုေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။အဂၤါေန႔ရက္စြဲပါ စာေစာင္၌ Marco Rubio၊ Tom Cotton ႏွင့္ အျခားဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည္ ဝီဂါ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္၏ျပဳမူဆက္ဆံမႈကို ေဝဖန္သည့္ဗီဒီယိုႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာအက္ပလီေကးရွင္းမ်ားေပၚတြင္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္ ေဘဂ်င္း၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား အပါအဝင္TikTok ၏ အကဲဆတ္စရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိစစ္ရန္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဟာ အေမရိကန္မ်ားအၾကားစိတ္ဝမ္းကြဲေစဖို႔နဲ႔ ၎တို႔ ရည္မွန္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးရလဒ္မ်ားရရွိရန္ ႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္းမ်ားကိုဖ်က္ဆီးဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ စိုးမိုးျခယ္လွယ္ဖို႔အတြက္ TikTok ကို ၎တို႔ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလက္နက္အျဖစ္ အသုံးခ်လာမွာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ်ားစြာစိုးရိမ္ေနပါတယ္” ဟု ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးဒါ႐ိုက္တာ႐ုံး၊ ျပည္ထဲေရးလုံၿခဳံေရးဌာန (DHS) ၏ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဗ်ဴ႐ို (FBI) ၏ၫႊန္ၾကားေရးမႉးတို႔ထံသို႔ စာျဖင့္ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကုမၸဏီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးကေတာ့ TikTok သည္ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ားအတြက္ “သြားရန္” မဟုတ္ေသာ္လည္း ” ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အက္ပလီေကးရွင္းကာကြယ္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးဖန္တီးရမွာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းအလားတူအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကေန သဲလြန္စမ်ားကိုလည္း ရယူေနပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။“TikTok ဟာ လုပ္ႀကံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တားဆီးဖို႔အတြက္ တင္းၾကပ္တဲ့ မူဝါဒရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးေၾကာ္ျငာမ်ားကိုလက္မခံပါဘူး” ဟု၎ကေျပာပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အစြန္းမေရာက္ေရးေပၚလစီမ်ားကို ကယ္လီဖိုးနီးယားအေျခစိုက္အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ၿပီး “မည္သည့္ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ိဳးကိုမဆို လက္မခံ“ေၾကာင္း ၎ကထပ္ဆင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

စိစစ္သုံးသပ္ရန္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို FBI ႏွင့္ DHS တို႔က တုန႔္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ODNI မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ထိုစာအားလက္ခံရရွိေၾကာင္းအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး “ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္လိုအပ္သလို ျပန္လည္တုံ႔ျပန္သြားပါမယ္“ဟုျပန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ရီပတ္ဘလစ္ကန္မ်ားျဖစ္သည့္ Ted Cruz၊ Joni Ernst Thom Tilis၊ Kevin Cramer ႏွင့္ Rick Scott တို႔ပါဝင္ေသာ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက ေဘဂ်င္းအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ Beijing ByteDance
နည္းပညာကုမၸဏီက ပိုင္ဆိုင္သည့္ အဆိုပါအက္ပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ရွိမရွိကို အကဲျဖတ္ေျပာၾကားရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

“TikTok မွတစ္ဆင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ CCP ၏ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားေပၚေပါက္လာပါက ByteDance သည္ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈကိုခံယူႏိုင္မည္ေလာ? ” ဟုႏိုင္ငံျခားေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအေပၚ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေသာအမိန႔္ဥပေဒအရ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါတယ္။

TikTok သည္ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၏လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေဘဂ်င္း၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္- တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရး အခ်ဥ္ေပါက္ေနစဥ္ကာအတြင္း Trump အစိုးရရဲ႕ တည္ခ်က္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ယခုလအတြင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Mark Meadows က “TikTok ကဖန္တီးလာတဲ့ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကရက္ပါတီဝင္ Joe Biden ကို ရင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ရာ၌ Trump ၏ လူထုေထာက္ခံခ်က္စစ္တမ္းမ်ားမွာ ေလ်ာ့က်လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။

2019 ခုႏွစ္က အစိုးရအထူးေရွ႕ေနေရာဘတ္ Mueller ၏ အစီရင္ခံစာအရ 2016 ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြင္း Trump မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည့္ ႐ုရွား၏ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *